кейс-метод

Висновки

З урахуванням викладеного, вважаю, що кейс-метод є сучасним та ефективним засобом навчання.  Він ще не розкрив свої потенційні можливості в національному освітньому просторі. Розвиток методу кейс-стаді передбачає розробку та реалізацію національної програми його імплементації у освітніх закладах України, а також проведення його подальших науково-методологічних та прикладних досліджень.

Основна частина

  1. Теоретична база

Історія появи й поширення кейс-методу бере свій початок у двадцятих роках минулого століття. Хоча цілком можна говорити, що в методу більш довге життя, і набагато. Певні аналогії з методом кейс-стаді можна побудувати, читаючи Біблійні притчі й бесіди Сократа з учнями. Всі ці тексти побудовані на використанні описів конкретних ситуацій.

Анотація досвіду

Даний досвід розкриває сутність кейс-методу, його цілі і завдання; визначено особливості кейс-методу, його принципи, структуру, вплив на формування компетентнісних навичок учнів школи ІІ ступеня; подано технологію підготовки кейсу та особливості його впровадження в процесі вивчення шкільного курсу інформатики.