методика

Основна частина

  1. Теоретична база

Історія появи й поширення кейс-методу бере свій початок у двадцятих роках минулого століття. Хоча цілком можна говорити, що в методу більш довге життя, і набагато. Певні аналогії з методом кейс-стаді можна побудувати, читаючи Біблійні притчі й бесіди Сократа з учнями. Всі ці тексти побудовані на використанні описів конкретних ситуацій.