Висновки

З урахуванням викладеного, вважаю, що кейс-метод є сучасним та ефективним засобом навчання.  Він ще не розкрив свої потенційні можливості в національному освітньому просторі. Розвиток методу кейс-стаді передбачає розробку та реалізацію національної програми його імплементації у освітніх закладах України, а також проведення його подальших науково-методологічних та прикладних досліджень. При цьому найбільш важливими питаннями є: становлення кейс-стаді в історії суспільства, зв'язок з відомими філософськими і педагогічними системами, національні особливості, тенденції розвитку, освоєння різними освітніми сферами. Потребує істотного стимулювання діяльність з конструювання кейсів, активізації комунікації фахівців у цій сфері.