Анотація досвіду

Даний досвід розкриває сутність кейс-методу, його цілі і завдання; визначено особливості кейс-методу, його принципи, структуру, вплив на формування компетентнісних навичок учнів школи ІІ ступеня; подано технологію підготовки кейсу та особливості його впровадження в процесі вивчення шкільного курсу інформатики.

Кейс-метод ґрунтується на принципах, які змушують переглянути роль вчителя. За допомогою нього долається класичний дефект традиційного навчання, пов'язаний з «сухістю», не емоційністю викладу матеріалу. Завдання вчителя в процесі застосуванні кейс-методу полягає в тому, щоб створити на уроці такі умови, які б дозволили розвинути в учнів вміння критично мислити, аналізувати, спонукати їх до того, щоб в процесі дискусії поділитися власними думками, ідеями, знаннями та досвідом. Діяльність учня полягає в тому, щоб збагачуючи своєю творчою енергією навчальний процес, прийняти на себе частку відповідальності за його результативність.

Завданням кейс-методу є не просто передача знань, а навчання учнів здатності справлятися з такими унікальними та нестандартними ситуаціями, які вимагають знань з багатьох наук, які, як правило, виникають в реальному житті.

Даючи учням завдання у формі кейсів, вчитель відкриває їм значно більшу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не тільки у вчителя, а й один у одного. Такий метод піднімає впевненість учнів у собі, у своїх здібностях. Учні активно вчаться слухати один одного і точніше висловлювати свої думки.

Навички, які формуються при застосуванні кейс-методу: спостереження, відбір даних, ідентифікація проблеми, розробка щодо прийняття альтернативних рішень, спілкування, мотивація.