УРОК 1. Інформатика 10 клас

Системи опрацювання текстових документів різняться за своїми можливостями. Найпростіші текстові редактори дають змогу лише редагувати й зберігати текст, потужні текстові процесори - додавати до тексту графічні об'єкти, здійснювати складен форматування тощо.

Формати текстових файлів.

Імена файлів текстових докуметнів, творених у різних текстових редакторах, мають різне розширення.

Розширення файлу є вказівкою операційній системі, якою програмою опрацьовувати файл.

Найпоширеніші формати текстових документів.

Формати файлів текстових документів:

  • RTF (англійською Rich Text Format — «формат збагаченого тексту») — текст з форматуванням і вставленими об'єктами;
  • DOC — текст з форматуванням і вставленими об'єктами, основний формат Microsoft Word 97/2000/XP/2003;
  • DOCX — текст з форматуванням і вставленими об'єктами, основний формат Microsoft Word 2007/2010;
  • ODT — текст з форматуванням і вставленими об'єктами, основний формат LibreOfficeWriter;
  • PDF — формат для перегляду та друкування з незмінним вихідним форматуванням для різних платформ;
  • TXT — текст з розбиттям на абзаци без форматування;
  • HTML — (англійською HyperText Markup Language — мова розмітки гіпертекстових документів) — стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті і відповідне розширення файлу;
  • XML (англійською Extensible Markup Language — розширювана мова розмітки) — запропонований консорціумом World Wide Web (W3C) стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними застосунками, зокрема, через Інтернет і відповідне розширення файлу.

Абзац — об’єкт тексту, для виділення якого необхідно тричі клацнути лівою клавішею миші, а для його форматування за допомогою команди меню Формат Абзац достатньо залишити курсор у будь-якому місці абзацу.

Ще один вид форматування абзаців — їх оформлення у вигляді списків.

Список - це послідовність абзаців, що мають спільну позначку (маркер або стиль нумерації).

У вигляді списків подають впорядковану інформацію. Наприклад, інструкції (опис порядку дій), перелік речей або об’єктів тощо.

MS Word 2010 підтримує три види списків

- маркований список - кожен пункт позначається однаковим маркером, яким можуть служити шрифтові символи або малюнки;

- нумерований список -  пункти послідовно нумеруються римськими або арабськими цифрами, а також латинськими літерами;

- багаторівневий список - елементи нумеруються із відображенням їх рівня. Кожен із рядків списку може містити підпункти різних рівнів. Для позначення в багаторівневому списку можуть використовуватися як маркери, так і цифри.

 

Особливості створення списків

1. Для перетворення існуючого тексту на нумерований або маркований список необхідно виділити цей текст і клацнути кнопку Нумерація або Маркери на панелі інструментів. Процесор MS Word 2010 автоматично перетворить виділені абзаци на список. Усі наступні абзаци також розглядаються як елементи розпочатого списку.

2. Кнопка Багаторівневий список дозволяє задати спеціальний список, що містить до дев’яти рівнів пунктів, які нумеруються або маркуються окремо. Для переходу на нижчий (вищий) рівень застосовується кнопка Збільшити (Зменшити) відступ панелі інструментів Форматування.

3.Якщо абзац починається з числа, за яким стоїть крапка чи дужка, або із символів «—» чи "*", то при переході на наступний абзац той автоматично перетвориться на елемент нумерованого або маркованого списку. Створення списку закінчують дворазовим натисканням клавіші Enter у кінці абзацу.

4. Для додавання абзацу до списку потрібно встановити текстовий курсор у кінець абзацу й натиснути клавішу Enter. Утворений абзац автоматично стає елементом списку, а нумерація наступних абзаців відповідно збільшується.

5. Для відміни нумерації одного абзацу потрібно клацнути мишею в межах абзацу та вимкнути кнопку списку або вилучити номер (маркер). 

Форматування списку - це зміна його зовнішнього вигляду, формату маркерів і номерів списку.

Створення формул у текстовому документі.

Для створення математичних, фізичних, хімічних формул у текстовому процесорі існують спеціальні можливості.

Для вставлння формули в документ потрібно клацнути на кладці Вставка. у групі Символи вибрати команду Формула, і вибрати вказівку Вставити нову формулу.

Для конструювання формул слід обрати необхідну структуру (дріб, корінь...)

Символи можна на вводити на вкладці Конструктор.

Щоб відредагувати створену формулу, необхідно двіді клікнути в межах формули. Закінчити редагування - клік за межами формули.