10 клас

Дистанційних курс Інформатика 10 клас

Підручник з Інформатика 10 клас (автор Й.Я.Ривкінд)

І семестр


№ уроку Тема Дата проведення
10 - А 10 - Б
Текстовий процесор 
1 Техніка безпеки при роботі з комп'ютером 01.09.17 05.09.17
2 Створення нумерованих і маркованих списків 08.09.17
3 Таблиці в текстових документах 15.09.17 12.09.17
4 Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра 22.09.17 19.09.17
5 Зображення в текстових документах 29.09.17 26.09.17
6 Практична робота 1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах 06.10.17 03.10.17
7 Використання стилів. Правила стильового оформлення документів різних типів 13.1017 10.10.17
8 Практична робота 2. Використання стилів і шаблонів документів 20.10.17 17.10.17
9 Налагодження параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Друкування документа 27.10.17 24.10.17
10 Практична робота 3. Автоматичне створення змісту документа. Налагодження параметрів сторінок. Створення колонтитулів. 10.11.17 07.11.17
11 Налагодження середовища користувача текстового процесора 17.11.17 14.11.17
Служби Інтернету 
12 Електронна пошта 24.11.17 21.11.17
13 Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс 01.12.17 28.11.17
14 Практична робота 4. Електронне листування через веб-інтерфейс. 08.12.17 05.12.17
15 Служби обміну миттєвими повідомленнями 15.12.17 12.12.17
16 Поняття форуму та чату. Етикет інтерактивного спілкування. Практична робота 5. Обмін миттєвими повідомленнями. 22.12.17 19.12.17
ІІ семестр
Комп’ютерні презентації 
17 Поняття про мультимедійні дані. Мультимедійні програвачі 12.01.18 09.01.18
18 Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних 19.01.18 16.01.18
19 Налагодження часових параметрів аудіо- та відеоряду 26.01.18 23.01.18
20 Додавання до відеокліпу відеоефектів та налагодження переходів 02.02.18 30.01.18
21 Практична робота 6. Створення відеокліпу 09.02.18 06.02.18
22 Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення 16.02.18 13.02.18
23 Створення презентації 23.02.18 20.02.18
24 Принципи стильового оформлення презентацій 02.03.18 27.02.18
25 Практична робота 7. Розробка слайдової презентації 09.03.18
26 Анімаційні ефекти 16.03.18 06.03.18
27 Практична робота 8. Анімація в слайдових презентаціях 23.03.18 13.03.18
28 Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації 06.04.18 20.03.18
29 Демонстрація презентації у різних програмних середовищах 13.04.18 03.04.18
30 Онлайнові засоби створення презентацій 20.04.18 10.04.18
Спільна робота з документами. Розроблення колективного проекту 
31 Середовище для спільної роботи з документами 27.04.18 17.04.18
32 Колективне виконання завдань з опрацьованих даних 04.05.18 24.04.18
33 Практична робота 9. Розроблення колективного проекту 11.05.18 08.05.18
34 Служби онлайнового документообігу 18.05.18 15.05.18
35 Спільна робота з онлайновими документами 25.05.18 22.05.18