11 клас

Дистанційний курс Інформатика 11 клас

ПІДРУЧНИК з інформатики для 11 класу (автор Й.Я.Ривкінд)

І семестр
№ уроку Тема Дата
проведення
Моделювання. Основи алгоритмізації 
1 Техніка безпеки при роботі з комп'ютером. Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей 06.09.17
2 Практична робота 1. Побудова інформаційної моделі 13.09.17
3 Поняття алгоритму. Базові структури алгоритмів 20.09.17
4 Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера 27.09.17
5 Поняття про мови програмування 04.10.17
6 Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок 11.10.17
7 Слідування, розгалуження, повторення у мові програмування 18.10.17
8 Практична робота 2. Створення та виконання алгоритмів 25.10.17
Системи опрацювання табличних даних 
9 Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць 08.11.17
10 Практична робота 3. Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора 14.11.17
11 Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок 21.11.17
12 Практична робота 4. Використання формул в електронних таблицях 28.11.17
13 Практична робота 5. Побудова діаграм 05.12.17
14 Призначення й використання основних математичних, статистичних функцій табличного процесора 12.12.17
15 Призначення й використання основних логічних функцій табличного процесора 19.12.17
ІІ семестр
16 Призначення й використання основних текстових функцій табличного процесора 09.01.18
17 Практична робота 6. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора 16.01.18
18 Сортування й фільтрація даних у таблицях 23.01.18
19 Практична робота 7. Сортування та фільтрація даних 30.01.18
Бази даних. Системи управління базами даних 
20 Поняття, призначення, класифікація баз даних 06.02.18
21 Практична робота 8. Робота з готовою базою даних. Введення та отримання даних 13.02.18
22 Створення в базі даних таблиць. Визначення властивостей полів 20.02.18
23 Зв’язки між таблицями в базі даних, їхні різновиди 27.02.18
24 Практична робота 9. Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями 06.03.18
25 Поняття запиту до реляційної бази даних. Автоматизоване створення запитів 13.03.18
26 Практична робота 10. Створення запитів у базі даних 20.03.18
Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету 
27 Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок 03.04.18
28 Поняття про системи керування вмістом сайту. Основи веб-дизайну 10.04.18
29 Поняття про засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом 17.04.18
30 Практична робота 11. Автоматизоване створення веб-сайту 24.04.18
31 Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології 08.05.18
32 Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу 15.05.18
33 Практична робота № 12. Створення й оформлення блогу 22.05.18