9 клас

Дистанційний курс Інформатика 9 клас

ПІДРУЧНИК з інформатики для 9 класу (автор Й.Я.Ривкінд)

І семестр
№ уроку Тема Дата проведення
9-А 9-Б 9-В 9-Г
Інформаційні технології у суспільстві. Мережеві технології  
1 Техніка безпеки при роботі з комп'ютером. Інформатика як наука та галузь діяльності людини 04.09.17 04.09.17 01.09.17 06.09.17
2 Поняття інформаційного суспільства. Інтелектуальна власність та авторське право 04.09.17 04.09.17 01.09.17 06.09.17
3 Освітні інформаційні ресурси і системи 11.09.17 11.09.17 08.09.17 13.09.17
4 Практична робота 1.  Освітні інформаційні ресурси і системи 08.09.17
5 Комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. 11.09.17 11.09.17 15.09.17 13.09.17
6 Призначення й структура Інтернету. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті 18.09.17 18.09.17 15.09.17 20.09.17
7 Сучасні сервіси Інтернету 22.09.17
8 Спеціальні інструменти пошуку. Розширений пошук інформаційних матеріалів. Практична робота 2. Пошук інформаційних матеріалів. 18.09.17 18.09.17 22.09.17 20.09.17
Комп'ютерні презентації
9 Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації 25.09.17 25.09.17 29.09.17 27.09.17
10 Використання схем і діаграм у презентаціях 25.09.17 25.09.17 29.09.17 27.09.17
11 Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Практична робота 3. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями 02.10.17 02.10.17 06.10.17 04.10.17
12 Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації 02.10.17 02.10.17 06.10.17 04.10.17
13 Елементи анімації 09.10.17 09.10.17 13.10.17 11.10.17
14 Практична робота 4. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом 09.10.17 09.10.17 13.10.17 11.10.17
Основи інформаційної безпеки. Комп’ютерне моделювання 
15 Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах 23.10.17 23.10.17 20.10.17 18.10.17
16 Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними 20.10.17 18.10.17
17 Захист даних. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних  23.10.17 23.10.17 27.10.17 25.10.17
18 Практична робота 5. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера. 27.10.17 25.10.17
19 Комп’ютерна модель. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів 06.11.17 06.11.17 10.11.17 08.11.17
20 Основні етапи комп’ютерного моделювання 06.11.17 06.11.17 10.11.17 08.11.17
21 Карти знань, їх призначення. Редактори карт знань 13.11.17 13.11.17 17.11.17 15.11.17
22 Практична робота 6. Створення карт знань 13.11.17 13.11.17 17.11.17 15.11.17
23 Створення і опрацювання моделей 20.11.17 20.11.17 24.11.17 22.11.17
24 Практична робота 7. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей 20.11.17 20.11.17 24.11.17 22.11.17
Табличні величини та алгоритми їх опрацювання 
25 Табличні величини.  27.11.17 27.11.17 01.12.17 29.11.17
26 Елемент керування «багаторядкове текстове поле» для введення та виведення табличних величин 27.11.17 27.11.17 01.12.17 29.11.17
27 Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам 04.12.17 04.12.17 08.12.17 06.12.17
28 Практична робота 8. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування 04.12.17 04.12.17 08.12.17 06.12.17
29 Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням 11.12.17 11.12.17 15.12.17 13.12.17
30 Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента 11.12.17 11.12.17 15.12.17 13.12.17
31 Практична робота 9. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування 18.12.17 18.12.17 22.12.17 20.12.17
32 Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів 18.12.17 18.12.17 22.12.17 20.12.17
ІІ семестр
33 Розв'язання задач на складання алгоритмів. 15.01.18 15.01.18 12.01.18 10.01.18
34 Розв'язання задач на складання алгоритмів. 15.01.18 15.01.18 12.01.18 10.01.18
Комп’ютерні публікації. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор 
35 Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій 22.01.18 22.01.18 19.01.18 17.01.18
36 Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Практична робота 9. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону 22.01.18 22.01.18 19.01.18 17.01.18
37 Алгоритм створення комп’ютерної публікації 29.01.18 29.01.18 26.01.18 24.01.18
38 Практична робота 10. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження 29.01.18 29.01.18 26.01.18 24.01.18
39 Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі.  05.02.18 05.02.18 02.02.18 31.01.18
40 Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень 02.02.18 31.01.18
41 Векторний графічний редактор. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів 05.02.18 05.02.18 09.02.18 07.02.18
42 Практична робота 11. Створення простих векторних зображень 12.02.18 12.02.18 09.02.18 07.02.18
43 Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах 16.02.18 14.02.18
44 Практична робота 12. Створення складених векторних зображень 12.02.18 12.02.18 16.02.18 14.02.18
Створення персонального навчального середовища 
45 Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології 19.02.18 19.02.18 23.02.18 21.02.18
46 Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів 19.02.18 19.02.18 23.02.18 21.02.18
47 Організація та планування колективної діяльності. Канали новин та спільні електронні закладки 26.02.18 26.02.18 02.03.18 28.02.18
48 Практична робота. 13. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм 26.02.18 26.02.18 02.03.18 28.02.18
49 Етапи створення веб-сайтів. Онлайн-системи конструювання сайтів 05.03.18 05.03.18 09.03.18 07.03.18
50 Проектування структури та інформаційного наповнення сайту 05.03.18 05.03.18 09.03.18 07.03.18
51 Поняття мови розмітки гіпертексту 12.03.18 12.03.18 16.03.18 14.03.18
52 Практична робота 14. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем 12.03.18 12.03.18 16.03.18 14.03.18
Розв’язування компетентнісних задач 
53 Змістовий аналіз формулювання задачі 19.03.18 19.03.18 23.03.18 21.03.18
54 Побудова інформаційної моделі 19.03.18 19.03.18 23.03.18 21.03.18
55 Розробка стратегії пошуку інформаційних матеріалів 02.04.18 02.04.18 06.04.18 04.04.18
56 Пошук інформаційних матеріалів 02.04.18 02.04.18 06.04.18 04.04.18
57 Добір засобів опрацювання даних 13.04.18 11.04.18
58 Опрацювання даних 16.04.18 16.04.18 13.04.18 11.04.18
59 Опрацювання даних 20.04.18 18.04.18
60 Подання результатів розв’язування задачі 16.04.18 16.04.18 20.04.18 18.04.18
Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика
61 Визначення теми колективного проекту. Розподіл ролей і планування колективної діяльності 23.04.18 23.04.18 27.04.18 25.04.18
62 Технічне завдання проекту. Добір засобів опрацювання даних та подання результатів проекту 23.04.18 23.04.18 27.04.18
63 Поетапна реалiзацiя та налагодження модулiв проекту 30.04.18 30.04.18 04.05.18 25.05.18
64 Розробка iнтерфейсної частини проекту 30.04.18 30.04.18 04.05.18
65 Пошук інформаційних матеріалів 07.05.18 07.05.18 11.05.18 16.05.18
66 Пошук інформаційних матеріалів 07.05.18 07.05.18 11.05.18
67 Аналіз результатів 14.05.18 14.05.18 18.05.18 16.05.18
68 Оформлення документації проекту 14.05.18 14.05.18 18.05.18
69 Публікація результатів роботи 21.05.18 21.05.18 25.05.18 23.05.18
70 Захист розробленого проекту 21.05.18 21.05.18 25.05.18 23.05.18