8 клас

Дистанційний курс "Інформатика 8 клас" 

ПІДРУЧНИК з інформатики для 8 класу (автор Й.Я.Ривкінд)

І семестр
№ уроку Тема Дата проведення
8 - А 8 - Б 8 - В 8 - Г
Кодування даних. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера 
1 Техніка безпеки при роботі з комп'ютером. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень 07.09.17 07.09.17 01.09.17 01.09.17
2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів 07.09.17 07.09.17 01.09.17 01.09.17
3 Практична робота №1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних 14.09.17 14.09.17 08.09.17 08.09.17
4 Архітектура комп’ютера. 14.09.17 14.09.17 08.09.17 09.09.17
5 Практична робота №2. Конфігурація комп’ютера під потребу 15.09.17 15.09.17
6 Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. 21.09.17 21.09.17 15.09.17 15.09.17
7 Системне програмне забезпечення 21.09.17 21.09.17 22.09.17 22.09.17
8 Практична робота №3. Архівування та розархівування даних 22.09.17 22.09.17
Опрацювання текстових даних 
9 Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування текстових документів 28.09.17 28.09.17 29.09.17 29.09.17
10 Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі 28.09.17 28.09.17 29.09.17 29.09.17
11 Практична робота №4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів 05.10.17 05.10.17 06.10.17 06.10.17
12 Стильове оформлення абзаців 05.10.17 05.10.17 06.10.17 06.10.17
13 Розділи. Структура документа 12.10.17 12.10.17 13.10.17 13.10.17
14 Практична робота №5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків 12.10.17 12.10.17 13.10.17 13.10.17
Опрацювання об’єктів мультимедіа 
15 Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. 19.10.17 19.10.17 20.10.17 20.10.17
16 Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів 19.10.17 19.10.17 20.10.17 20.10.17
17 Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами 26.10.17 26.10.17 27.10.17 27.10.17
18 Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду 26.10.17 26.10.17 27.10.17 27.10.17
19 Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті 09.11.17 09.11.17 10.11.17 10.11.17
20 Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті 09.11.17 09.11.17 10.11.17 10.11.17
21 Розв'язування компетентнісних задач 16.11.17 16.11.17 17.11.17 17.11.17
22 Розв'язування компетентнісних задач 16.11.17 16.11.17 17.11.17 17.11.17
Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування
23 Знайомство з середовищем програмування. Поняття мови програмування 23.11.17 23.11.17 24.11.17 24.11.17
24 Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту 23.11.17 23.11.17 24.11.17 24.11.17
25 Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом 30.11.17 30.11.17 01.12.17 01.12.17
26 Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. 30.11.17 30.11.17 01.12.17 01.12.17
27 Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення. 07.12.17 07.12.17 08.12.17 08.12.17
28 Поняття об’єкту та його властивостей і методів 07.12.17 07.12.17 08.12.17 08.12.17
29 Елементи керування «напис» та «кнопка» 14.12.17 14.12.17 15.12.17 15.12.17
30 Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами. 14.12.17 14.12.17 15.12.17 15.12.17
31 Розв'язування компетентнісних задач 21.12.17 21.12.17 22.12.17 22.12.17
32 Розв'язування компетентнісних задач 21.12.17 21.12.17 22.12.17 22.12.17
ІІ семестр
Алгоритми роботи з об’єктами та величинами
33 Величини (змінні і константи), їхні властивості. Прості типи величин 11.01.18 11.01.18 12.01.18 12.01.18
34 Елементи для введення даних 11.01.18 11.01.18 12.01.18 12.01.18
35 Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення 18.01.18 18.01.18 19.01.18 19.01.18
36 Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання 18.01.18 18.01.18 19.01.18 19.01.18
37 Практична робота №10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування 25.01.18 25.01.18 26.01.18 26.01.18
38 Величини числового, текстового та логічного типу, операції над ними 25.01.18 25.01.18 26.01.18 26.01.18
39 Практична робота №11. Налагодження готової програми 01.02.18 01.02.18 02.02.18 02.02.18
40 Виконання алгоритмів. Етапи розв'язування задач за допомогою комп’ютера 01.02.18 01.02.18 02.02.18 02.02.18
41 Логічні вирази. Оператори розгалуження 08.02.18 08.02.18 09.02.18 09.02.18
42 Вкладені розгалуження 08.02.18 08.02.18 09.02.18 09.02.18
43 Оператори повторення 15.02.18 15.02.18 16.02.18 16.02.18
44 Вкладені цикли 15.02.18 15.02.18 16.02.18 16.02.18
45 Поєднання повторення з розгалуженням 22.02.18 22.02.18 23.02.18 23.02.18
46 Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин 22.02.18 22.02.18 23.02.18 23.02.18
47 Практична робота №12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин 01.03.18 01.03.18 02.03.18 02.03.18
48 Підготовка вхідних даних для тестування програм 01.03.18 02.03.18 02.03.18 02.03.18
49 Відображення базових графічних примітивів 09.03.18 09.03.18
50 Налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування 15.03.18 15.03.18 09.03.18 09.03.18
51 Відображення рисунків із зовнішніх файлів 15.03.18 15.03.18 16.03.18 16.03.18
52 Практична робота №13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних 22.03.18 22.03.18 16.03.18 16.03.18
53 Виконання та налагодження проектів 22.03.18 22.03.18 23.03.18 23.03.18
54 Розв'язування компетентнісних задач 23.03.18 23.03.18
Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
55 Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок 05.04.18 05.04.18 06.04.18 06.04.18
56 Практична робота №14. Розв’язування задач на обчислення. 05.04.18 05.04.18 06.04.18 06.04.18
57 Призначення й використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора 12.04.18 12.04.18 13.04.18 13.04.18
58 Умовне форматування 12.04.18 12.04.18 13.04.18 13.04.18
59 Практична робота №15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування 19.04.18 19.04.18 20.04.18 20.04.18
60 Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми 19.04.18 19.04.18 20.04.18 20.04.18
61 Упорядковування даних у таблицях 26.04.18 26.04.18 27.04.18 27.04.18
62 Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки 26.04.18 26.04.18 27.04.18 27.04.18
63 Практична робота №16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 03.05.18 03.05.18 04.05.18 04.05.18
64 Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці 03.05.18 03.05.18 04.05.18 04.05.18
65 Розв'язування компетентнісних задач 10.05.18 10.05.18 11.05.18 11.05.18
66 Розв'язування компетентнісних задач 10.05.18 10.05.18 11.05.18 11.05.18
Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 год.)
67 Вибір теми проекту 17.05.18 17.05.18 18.05.18 18.05.18
68 Реалізація проекту 17.05.18 17.05.18 18.05.18 18.05.18
69 Підготовка презентаційних матеріалів проекту 24.05.18 24.05.18 25.05.18 25.05.18
70 Захист проектних робіт 24.05.18 24.05.18 25.05.18 25.05.18