Концепція нової української школи

17 серпня 2016 року Міністерство освіти і науки України оприлюднило для широкого обговорення першу версію “Концептуальних засад реформування середньої освіти”.

Цей документ простою мовою пояснює ідеологію змін в освіті, що закладаються в проекті нового базового закону “Про освіту” (№ 3491-д від 04.04.2016). Цей законопроект з’явився в результаті громадсько-політичного діалогу тривалістю понад 3 роки.

“Концептуальні засади” отримали багато відгуків у засобах масової інформації та соціальних мережах. Реакція - переважно позитивна, хоча траплялися і критичні зауваги. Понад 60 листів із коментарями та пропозиціями надіслали активні громадяни і громадські організації, окремі освітяни і колективи навчальних закладів, департаменти освіти місцевих органів влади.

За результатами діалогу народилася доопрацьована версія “Концептуальних засад”. Звичайно, усі пропозиції врахувати неможливо, але ми спробували відобразити суспільний запит, доповнити суттєві моменти, врахувати конструктивну критику.

З отриманих пропозицій, відгуків з’ясувалося, що найбільше об- говорювалися і потребують подальшої конкретизації та узго- дження позицій такі 5 тем:

Педагогіка партнерства. Людей цікавить, як на практиці забез- печити плідну співпрацю вчителів, батьків та дітей на засадах взаємної довіри й поваги. Як досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику дитина-педагоги-батьки?

Готовність до інновацій. Ідеться не тільки про технологічні інновації. Які зміни потрібні в змісті освіти і формах навчання? Чи готові до інновацій учителі, батьки, управлінці? Як підготу- вати агентів змін? Де розташуються пілотні майданчики інновацій?

Нові стандарти й результати навчання. Що вважати результа- том? Який результат потрібен державі, роботодавцям, батькам? Як вимірювати успішність компетентнісного підходу?

Автономія школи і вчителя. Як правильно розподілити ресурси й повноваження між рівнями управління? Як врівноважити ши- рокі права, які в рамках реформи здобудуть освітяни, із відпові- дальністю за результат?

Фінансування освіти. Хто й за що має платити? Яким має бути внесок – держави, місцевого самоврядування, батьків? Як забезпечити не лише рівність, а й справедливість у розподілі фінансування?

Подальший громадсько-державний діалог буде організова- ний за цими напрямами. Наразі формується п’ять робочих груп, які напрацюють публічні політичні документи.

На основі цієї концепції розроблятиметься законопроект “Про загальну середню освіту” та інші нормативні документи.

Концепція нової української школи

Презентація Конценції